Bước 1

Các bạn vào trang mô tả chi tiết sản phẩm hoặc click trực tiếp vào icon “THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Bước 2

Sau đó, Click tiếp vào giỏ hàng

Bước 3

Tiếp đến, trong trang “YOUR CART” sẽ thể hiện chi tiết sản phẩm đã chọn, các bạn kiễm tra lại thông tin như sau:

  1. Tên sản phẩm
  2. Số lượng cần đặt mua tại đây bạn có thể tăng giảm số lượng bằng cách click vào + hoặc –
  3. Điền mã giảm giá (nếu có)
  4. Kiểm tra số tiền cần thanh toán và tiến hành thanh toán

Bước 4

Sau đó đi đến trang thanh toán “CHECKOUT DETAILS”, các bạn điền các nội dung như sau:

  1. Điền mã giảm giá (nếu có) trong trường hợp ở Bước 3 các bạn quên chưa nhập mã giảm giá
  2. Điền tất cả các thông tin có dấu sao (*) là các trường để lên đơn hàng như: tên, điện thoại, email, địa chỉ
  3. Ghi chú cần thiết cho đơn hàng, ví dụ: muốn màu sắc gì, nhận hàng vào khung giờ nào,…….
  4. Kiễm tra lại tổng giá trị đơn hàng, và click chọn thanh toán COD,visa, hoặc chuyển khoản…..
  5. Sau đó Click vào Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản và điều kiện của website * và tiến hành ĐẶT HÀNG